NFRCSR (Non-Financial Reporting and Corporate Social Responsibility) Resource Centre >

 

Slovenija

 

Informacijski portal za družbeno odgovornost podjetij (DOP)

 

s poudarkom na poročanju podjetij v okviru samostojnih okoljskih, trajnostnih in drugače poimenovanih "nefinančnih" poročil

 


Informacija o piškotkih                    Shema spletnega mesta (hitri dostop)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenska podstran spletnega mesta NFRCSR je razdeljena na pet področij:

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosto dostopni spletni VIRI NOVIC v Sloveniji in povezave na spletne strani, kjer so novosti (novice, nove publikacije, dogodki ipd.)

 

Družbena odgovornost podjetij (DOP) - splošno

 

Računovodstvo, revizija; Corporate Governance, borza; Certifikacija, standardizacija; Kakovost, odličnost

 

Komuniciranje; Odnosi z javnostmi; Oglaševanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družbena odgovornost podjetij - Splošen PREGLED SPLETNIH STRANI

 

Družbena odgovornost podjetij (DOP) - splošno

 

Računovodstvo, revizija; "Corporate Governance", borza; Družbeno odgovorno investiranje; Certifikacija, standardizacija; Kakovost, odličnost

 

Komuniciranje; Odnosi z javnostmi; Svetovanje; Oglaševanje

 

Poslovenjene spletne strani "bruseljskih" in mednarodnih institucij; Druge tuje spletne strani, ki "pokrivajo" Slovenijo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samostojna okoljska, trajnostna (in drugače poimenovana; tudi o zdravju in varnosti pri delu, zaposlenih, družbeni odgovornosti, trajnostnem razvoju) POROČILA slovenskih podjetij - Also some environmental, sustainability, EH&S, personnel, CSR, and other non-financial reports of Slovenian companies (translated into English)

 

 

 

 

RAZISKAVE O POROČANJU slovenskih podjetij o svoji okoljski in družbeni odgovornosti, o prispevanju k trajnostnemu razvoju ipd. (predvsem v okviru svojih samostojnih okoljskih, trajnostnih in podobnih poročil)

 

 

 

 

 

 

 

 

Družbena odgovornost podjetij - DRUGO: Članki, komentarji, novice, dogodki; Diplomska, specialistična, magistrska ipd. dela; Knjige, zborniki in podobno; Slovarji, terminologija; Izobraževanje, univerza, raziskovanje

 

Članki, komentarji, novice, dogodki

 

Diplomska, specialistična in magistrska dela, doktorske disertacije

 

Knjige, online nedostopno gradivo

 

Slovarji, terminologija

 

Drugo, zaenkrat nerazporejeno

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualno

(izbor novosti in dogodkov s področja družbene odgovornosti podjetij)

 

 

 

 

 

 

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

Npr.:

(Novo na tej strani; Vnešeno 10.7.2016)

11th international scientific conference SOCIAL RESPONSIBILITY AND CURRENT CHALLENGES 2016: NEW SOCIAL REALITIES FROM THE VIEW OF SOCIAL RESPONSIBILITY (Newest scientific views with case studies)
Friday, 21 October 2016, Maribor, Slovenia, European Union

 

Izobraževanje in pridobitev certifikata za Vodenje družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja podjetja (Ljubljana, jesen 2016)
 

 


Slovenska nagrada za družbeno odgovornost Horus

 

 

 

 

MDOS Mreža za družbeno odgovornost Slovenije >> npr.

Mednarodna konferenca Trendi na področju družbene odgovornosti 2016 (8.6.2016, IEDC - Poslovna šola Bled)
Konferenca je v ospredje postavila dve temi: trajnostni razvojni cilji ter organizacijska kultura in trajnost.
Dogodek organizirata Ekvilib Inštitut in UN GC Slovenija, soorganizaciji konference pa se pridružujejo IEDC – Poslovna šola Bled ter Mreža za družbeno odgovornost Slovenije.
 

 

 

 

Ekvilib Inštitut >

Družbena odgovornost > npr.

Izobraževanja > npr.

Ekvilib Inštitut z različnimi partnerji redno organizira različna izobraževanja kot tudi svetovanja, npr.:
izobraževanje za pridobitev naziva strokovnjak za družbeno odgovornost ISO 26000,
kompetenčno izobraževanje - pisanje trajnostnega poročila po mednarodnih smernicah GRI,
kompetenčno izobraževanje - upravljanje z deležniki in deležniški pristop k trajnostnemu poslovanju.
 

 

 

 

(Novo na tej strani; Vnešeno 14.7.2016)

BledCom 2017 (International Public Relations Research Symposium) - 30. junija in 1. julija 2017 v Hotelu Golf na Bledu.
Tema 24. BledComa bo »Korporativna družbena odgovornost v hipermoderni družbi« (CSR in Hypermodern Times).

Organiser: Centre for Marketing and Public Relations at University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences

 

 

 

 

Društvo Pupillam so.p. – www.ocistimo.info - Očistimo Maribor slabe volje, apatije, nesamozavesti, občutka nezmožnosti kaj spremeniti. > npr.
Novice > npr.
Kongres trajnostno naravnih, družbeno odgovornih in etičnih podjetnikov (31.3.2016)

 

 

 

 

Fakulteta za organizacijske vede (FOV) >> npr.
35. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti: Trajnostna organizacija (16.-18. marec 2016, Portorož)
 

 

 

 

Deloitte Slovenia >>
Sporočilo za medije (Dogodek: Ste družbeno odgovorni?): Deloitte Green Frog Award 2015: Družbi Petrol d.d. nagrada za najboljše poročanje o trajnostnem razvoju (3.2.2016)
Na dogodku ob podelitvi nagrade Deloitte Green Frog Award 2015 so bili predstavljeni tudi rezultati ankete o korporativni družbeni odgovornosti, ki jo je družba Deloitte lani prvič izvedla tudi v Sloveniji in v kateri je sodelovalo 179 vodij področja družbene odgovornosti v podjetjih v 10 državah Srednje Evrope (Bolgarija, Češka, Madžarska, Litva, Latvija, Romunija, Srbija, Kosovo, Slovaška, Slovenija). >
CSR Managers Survey 2015 in Central Europe (.pdf, 2015, 26 strani)
Anketa o korporativni družbeni odgovornosti (.pdf, 3.2.2016, 29 strani)

 

 

 

 

EISEP Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja >>

Konferenca skladnosti in etike poslovanja (29.9.2015, Bled; V sodelovanju z IEDC - Poslovno šolo Bled ter UN Global Compact Slovenije)

 

 

 

 

CSRCOM Conference = International CSR Communication Conference (Or here)
After conferences in 2011 (Amsterdam) and 2013 (Aarhus) the CSRCOM 2015 will be held in Ljubljana, September 17-19, 2015. Organized in collaboration with University of Amsterdam, Aarhus University, and University of Ljubljana.

Konferenca bo obravnavala številne koncepte, teorije in metodološke pristope h komuniciranju o družbeni odgovornosti.
Teme prispevkov vključujejo naslednja področja: DO podjetij v okviru socialnih medijev, različni vidiki navideznih ukrepov DO (angl. »CSR washing«), kritični pogledi na marketing DO v podjetjih, okoljski vidiki DO, orodja za komuniciranje o DO, primeri dobrih praks, organizacijski vidiki DO in druge teme.
 

 

 

 

Konferenca: Trendi na področju družbene odgovornosti 2015: med upravljanjem s tveganji in inovacijami (12.5.2015, IEDC - Poslovna šola Bled) >

Reportaža s konference

 

 

 

 

Društvo za poslovno etiko in etično voditeljstvo >
Mednarodna Konferenca FEEL (Future - Ethical - Efficiency – Leadership)
Glavni cilj konference je oblikovanje priporočil za razvoj etičnega voditeljstva v slovenskem gospodarskem, kulturnem in javnem okolju.
Soorganizator: Taktika plus
>
FEEL2015: Etični voditelj - primeri dobrih praks (Brdo pri Kranju - 10. junij 2015)
FEEL2014: Moč etičnega voditeljstva (Brdo pri Kranju - 10. junij 2014)
FEEL2013 - (Brdo pri Kranju – 12. Junij 2013)
 

 

 

 

ZRS Bistra Ptuj > npr.
Aktualne novice >
Mednarodna konferenca na Ptuju / Krožna ekonomija za nova delovna mesta in trajnostno rast (Ptuj, 19.11.2014; Dominikanski samostan)
 

 

 

 

Trgovinska zbornica Slovenije >>
8. Strateška konferenca o trgovini (5.11.2014, Brdo pri Kranju) – Družbena odgovornost je donosna. Tudi pri vas?
Gl. tudi, npr.: EFnet (Ekonomska fakulteta): Ekonomska fakulteta že osmič soorganizirala Strateško konferenco o trgovini (6.11.2014)

 

 

 

 

Dr. Darja Piciga >>
Posvet "Integralna ekonomija: Družbene inovacije za trajnostno, na znanju temelječe podjetništvo" z avtorjema integralne ekonomije, profesorjema Ronniejem Lessemom in Alexandrom Schiefferjem, v ponedeljek, 16. junija 2014, od 15.30 do 18.30 na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, Jamnikarjeva 101
 

 

 

 

MDOS: 2. Mednarodna co-konferenca s podnaslovom "Nove ekonomije za trajnostne horizonte" bo potekala 12. maja 2014 v prostorih IEDC na Bledu.

 

 

 

 

ICPE International Center for Promotion of Enterprises (Ljubljana) - Mednarodni center za pospeševanje podjetništva >>
News (31 March 2014): “Corporate Social Responsibility: The Good Outweighs the Costs”
To celebrate the 40th anniversary of ICPE and long standing excellent cooperation with the Indian Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (Department of Public Enterprises) and Faculty of Economics, Ljubljana partners jointly organize the first annual conference in the series titled: “Corporate Social Responsibility: The Good Outweighs the Costs” on 24th April in Ljubljana, Slovenia.

Conference will consist of one day panel discussion and workshops.
 

 

 

 

Strokovno predavanje v organizaciji Manager kluba Ptuj in Rotary Kluba Ptuj:
Franci Pliberšek (MIK Celje): Vodenje podjetja v oteženih gospodarskih razmerah in družbena odgovornost
četrtek, 24. April 2014, 18.00 – 20:00
Grand Hotel Primus, Ptuj, dvorana Tacit

 

 

 

 

Akademija vseživljenjsko učenje d.o.o. (Domžale) = Life Learning Academia L.t.d. >>
Strokovno srečanje z okroglo mizo "Učeče se organizacije in njihov prispevek k razvoju družbene odgovornosti - različni strokovni vidiki in pogledi"
V sredo, 23. aprila 2014, ob 14.00 uri v prostorih podjetja ACADEMIA d.o.o., Glavni trg 17/b, Maribor
Organizatorji: Društvo kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice, Life Learning Academia, proces Učeče se organizacije in Ambasador znanja, Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic ŠGZ, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti Maribor (IRDO) in Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij (MINVOS)

 

 

 

 

Slovenska korporativna integriteta >

Novica: Od danes na voljo Slovenske smernice korporativne integritete (10.2.2014)

 

 

 

 

UNGC Slovenia = Mreža Global Compact Slovenija = UN Global Compact Slovenia >
Dogodki >
Trajnostno poročanje po zahtevah UNGC in smernicah GRI G4 z razlago koncepta in kazalnikov poročanja (21. januar 2014 na IEDC-Poslovni šoli Bled)
 

 

 

 

2013 PRME Summit: New Ways of Developing Leaders for the Future We Want (25-27 September 2013, Bled, Slovenia; PRME = Principles for Responsible Management Education) - held in conjunction with the CEEMAN Annual Conference

 

 

 

 

C:F Summit 2013 (Challenge:Future)
In September, a group of exceptional individuals under the age of 30 will come together with educators, business and political leaders to explore global agenda and ignite business growth at Challenge:Future (C:F) Summit 2013. This unique event will be held in 3 cities of Slovenia - Maribor, Ljubljana and Bled, between 20th and 26th of September 2013. C:F Summit 2013 is the pinnacle of almost year-long activities for youth around the world who worked on creating and implementing solutions how to fight youth unemployment, envision new education and increase global competitiveness in Central and Eastern Europe.

 

 

 

 

Dr. Darja Piciga >>
1. mednarodna konferenca o Integralnem zelenem gospodarstvu: v Sloveniji, 17. – 19. septembra 2013
Glavna organizatorja sta Biotehniški center Naklo in center Trans4m (ustanovitelja: Prof. Dr. Ronnie Lessem and Dr. Alexander Schieffer), ob pomoči številnih soorganizatorjev in podpornikov ter v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.
 

 

 

 

2. mednarodna konferenca Chance4Change: V iskanju srečnosti - The quest for Happiness (Maribor, 19.6.2013)

 

 

 

 

Ekvilib Inštitut / MDOS: Prva mednarodna co-konferenca »Družbena odgovornost - od naključja do strategije« (Bled, IEDC - Poslovna šola Bled; 13.5.2013)
Združeni sta dve dosedanji konferenci – Mednarodna konferenca o družbeni odgovornosti Studia Moderna in Mednarodna konferenca Poti družbene odgovornosti Ekvilib inštituta in Mreže za družbeno odgovornost Slovenije (MDOS).

Gl. tudi:

Blog post by Elaine Cohen: CSR for HR: coincidence or strategy? (17 May 2013)

 

Ekvilib Inštitut >>
Delavnica "Trajnostno poročanje in kadrovska funkcija kot pomembna stebra družbene odgovornosti
14.5.2013 (GZS); Izvedba: Elaine Cohen
 

 

 

 

Konferenca o poslovni etiki v Sloveniji (IEDC – Poslovna šola Bled; 22.3.2013) - Tema konference: Poslovna etika in vodenje, "Zdaj je pravi čas!"
Konferenco o poslovni etiki v Sloveniji organizira Svetovni forum za poslovno etiko (WFEB) skupaj s strateškim partnerjem ustvarjalno skupino Fokus 2031 (pobudnik: Lojze Peterle).
Konferenca je nadaljevanje vsakoletnega Mednarodnega simpozija o poslovni etiki, ki poteka v Evropskem parlamentu in na katerem se zberejo vodilne svetovne osebnosti iz gospodarstva in politike, akademiki, predstavniki civilne družbe in verskih organizacij. … Simpozij je vsakoletni dogodek v Evropskem parlamentu …
Gl. tudi, npr.:
Prispevek na 24ur (22.3.2013)
 

 

 

 

DMS Društvo za marketing Slovenije >

Aktualno > Novice >

Mesečno srečanje: Družbena odgovornost za trajn(ostn)i razvoj podjetja in zaposlenih (25.2.2013) - V ponedeljek, 4. marca ob 18.00 vas vabimo na Gospodarsko zbornico Slovenije …

Gl. tudi: Reportaža, Fotoreportaža s srečanja
 

 

 

 

GZS Gospodarska zbornica Slovenije >> npr.
Konferenca Okolje, družbena odgovornost, razvoj, 5.2.2013

 

 

 

 

DESUR Project (2012- )
The aim of the project, “Developing Sustainable Regions through Responsible SMEs – DESUR”, is to promote the responsible innovation and sustainability throughout the regions involved in the project represented by a total of seven organizations from Ireland, Italy, Lithuania, Hungary, Slovenia (Labour fund Zasavje – Sklad dela Zasavje), Greece and coordinated by FUNDECYT in Spain as Leader Partner.
Projekt DESUR (Razvoj trajnostnih regij s pomočjo odgovornih malih in srednjih podjetij) je evropski projekt, sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru programa INTERREG IVc.
Gl. tudi novico:
Občina Zagorje: Delavnica o družbeni odgovornosti podjetij
 

 

 

 

Finance >>

Priloga: Top družbeno odgovorni (13.12.2012; 7 prispevkov)

Gl. tudi:

Priloga: Top družbeno odgovorni (4.12.2011; 7 prispevkov)

Priloga: TOP družbeno odgovorni (13.12.2010)

Priloga: Top družbeno odgovorni (7.12.2009)

Priloga: TOP Družbeno odgovorni (7.12.2008)

Priloga: Družbeno odgovorni (9.12.2007)

Priloga: Družbeno odgovorni (19.11.2006)

 

 

 

 

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor >
Dogodki >

Odgovornost - družbe, posameznika, podjetij, organizacij ali države? - Izzivi 21. stoletja (15.11.2012)

V ponedeljek, 19. 11., ob 16.30, bo v okviru predmeta Odnosi z javnostmi in družbena odgovornost potekala zanimiva okrogla miza s sogovorniki - člani Partnerstva za pripravo nacionalne strategije družbene odgovornosti Slovenije.
PRepletamo odnose (7.11.2012)
V ponedeljek, 12. novembra 2012, je v okviru predmeta Odnosi z javnostmi in družbena odgovornost potekala zanimiva okrogla miza "Kako prepletamo odnose (z javnostmi)" z zanimivimi sogovorniki.
 

 

 

 

Prepare Network - Network of experts in sustainable consumption and production >
Projects >
CSI EU
Lead partner: Slovenia - University of Maribor
CSI EU se ukvarja z naslednjimi vprašanji:
Kako uresničiti načela družbene odgovornosti v malih in srednjih podjetjih?
Na kak način bi lahko standard ISO 26000 usmerjal implementacijo družbene odgovornosti?
Razvoj praktičnih smernic in usposabljanj za uresničevanje načel družbene odgovornosti.
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.

Gl.:
CSI EU Leaflet – Slovenian (.pdf, 2 pp.) = CSI EU: pot do družbene odgovornosti za mala in srednja podjetja
Gl. tudi npr.:
Delo: Imate premalo kadrov za uveljavljanje družbene odgovornosti v podjetju? (25.10.2012) - Na voljo je spletna platforma za pomoč malim in srednjim podjetjem, ki želijo delati na konceptu družbene odgovornosti.
 

 

 

 

SIST Slovenski inštitut za standardizacijo >
Projekti >
SOCIRES - Shema za usposabljanje in certificiranje na področju družbene odgovornosti (Trajanje projekta: 1. januar 2011 do 31. december 2012)

Izobraževanje bo potekalo 24.-26. oktobra 2012 med 16:00 in 20:00 uro v Mariboru (DOBA) .
Skenirane prijavnice zbiramo do 1.10.2012.
Izobraževanje in certificiranje je v tem terminu sofinancirano s strani EU in za udeležence brezplačno. Po decembru 2012 bo redna cena tega izobraževanja in izpita 1200€.

 

 

 

 

NVO varujejo naše zdravje - Vsebinska mreža NVO za zdravje
Akcija povezovanja NVO z gospodarstvom >> tudi
Storitve NVO za promocijo zdravja na delovnem mestu: Vpis v spletni zbirnik
Spletni zbirnik potreb podjetij po storitvah za promocijo zdravja
Katalog storitev NVO za gospodarstvo

Regijska srečanja
 

 

 

 

Na portalu DOP.HR je objavljeno Konačno izvješće o projektu Nacionalne platforme za DOP (= CSR National Platform Croatia - Final report (.pdf, 25.9.2012, 9 pp.))

 

 

 

 

1. mednarodna konferenca Chance4Change: Preprečevanje in premagovanje stresa pri posameznikih ter kakovost življenja (dobro počutje) v urbanih okoljih (19.9.2012, Hotel City, Maribor)

Konferenco organizirajo IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Mariborska razvojna agencija ter partnerji konference.

 

 

 

 

Fakulteta za državne in evropske študije > npr.
Aktualno >>
Poletna šola - Uveljavljanje družbene odgovornosti podjetij (16.8.2012)
21. avgusta – 31. avgusta 2012 na Brdu pri Kranju
 

 

 

 

SIQ Slovenski institut za kakovost in meroslovje >>
Sistemi vodenja in družbena odgovornost - 2. letna konferenca kakovosti (19.6.2012)

 

 

 

 

FOŠ Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto >
Dejavnosti in raziskave >
Forum odličnosti (in mojstrstva) Otočec >
Forumi odličnosti in mojstrstva (Prispevki so prosto dostopni) >
24. forum odličnosti in mojstrstva (23.5.2012) z naslovom "Družbeno odgovorno ravnanje pri uveljavljanju univerzalne odličnosti in mojstrstva"
Organizacija:

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu
in
Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele krajine
v sodelovanju s
Slovenskim združenjem za kakovost in odličnost
Slovensko fundacijo za poslovno odličnost
Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine
Mestno občino Novo mesto
Univerzitetnim in raziskovalnim središčem Novo mesto

 

 

 

 

Mreža Global Compact Slovenija = Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj = UN Global Compact Slovenia >

Dogodki >

UNGC Slovenija vabi na "Modul za trajnostni razvoj" (18. maj 2012) - UNGC kot partner sodeluje pri Eko regati 2012, in sicer je naša odgovornost pripraviti vsebinsko zanimiv in poučen »Modul za trajnostni razvoj«.

 

 

 

 

Ekvilib Inštitut (Ljubljana; Direktor: Aleš Kranjc Kušlan) > Družbena odgovornost > Strokovni dogodki >
Interaktivno predavanje: dr. Wayne Visser (18. maj 2012 od 9. do 13h, v Zeleni oazi, GZS; Avtor uspešnice »The age of responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of business«)

Gl. tudi, npr.:

Finance: Nacionalno strategijo družbene odgovornosti potrebujemo, a ne zgolj na papirju (30.5.2012) - Večjo transparentnost in družbeno odgovornost od podjetij vse bolj zahtevajo tudi porabniki, zato je smiselno oblikovati formalni okvir na državni ravni

Delo: Potrebni novi temelji družbene odgovornosti (17.05.2012) - Družba bo morala spremeniti miselnost, poslovne modele pa bo treba zamenjati, meni Wayne Visser z univerze Cambridge.
 

 

 

 

 

MDOS Mreža za družbeno odgovornost Slovenije ima spletno stran (sekretariat: Ekvilib Inštitut)

Prihodnja 6. tradicionalna Konferenca Poti družbene odgovornosti se bo odvijala 17.maja 2012.

Ekvilib Inštitut v marcu 2012 organizira otvoritveno izobraževanje za podjetja, ki želijo poročati o trajnostnem poslovanju in družbeni odgovornosti po mednarodnih smernicah GRI (Global Reporting Initiative).

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije se je v začetku leta 2012 priključila CSR Europe kot slovenska nacionalna organizacija.

 

 

 

 

MZZ Ministrstvo za zunanje zadeve >>
Okrogla miza Slovenija in zeleno gospodarstvo (Datum novice: 16.5.2012) - v sodelovanju s Svetom za varstvo okolja (SVORS; 15. maja)

 

 

 

 

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor >
Konferenca 2012 = 4. konferenca DOBA Fakultete - mednarodna znanstvena konferenca: Dinamično podjetništvo za rast gospodarstva - Spodbujanje trajnostne rasti za blagostanje in nova delovna mesta (7. maj 2012) >
Program konference: tudi
Sekcija 4: Trajnostna rast in nova delovna mesta

 

 

 

 

Dnevnik: Na Bledu druga konferenca o družbeni odgovornosti (3.4.2012) – Konferenca: 16.4.2012
Konferenca o družbeni odgovornosti in filantropiji za Vzhodno Evropo je del širšega evropskega gibanja za družbeno odgovornost in filantropijo ter poteka ob podpori organizacije Clinton Global Initiative (ZDA). … v prostorih IEDC-Poslovne šole Bled … Dogodek organizira Studio Moderna v sodelovanju s svetovalnim podjetjem Impact Economy in ob podpori partnerskih podjetij.

Gl. tudi:

IEDC: IEDC hosts the “CEE Corporate Responsibility and Philanthropy conference” (16 April 2012)

Dnevnik:

Za pozitivne družbene spremembe in transparentnost skupaj s Parliament Watch (16.4.2012)

Na šolanju več socialnih podjetnikov iz srednje in vzhodne Evrope, Afrike in s Kitajske (5.4.2012) - Pred konferenco smo se o pomenu korporativne družbene odgovornosti pogovarjali z dr. Danico Purg …

 

 

 

 

Sinteza – Gibanje za družbeno prenovo > npr.
Posvet – Etika in vrednote v politiki (Državni svet RS, 13.2.2012) > tudi
Dodatna gradiva:
dr. Matjaž Mulej, dr. Vojko Potočan: Stanje poslovne etike v Sloveniji
dr. Matjaž Mulej: Za sonaravno in družbeno odgovorno univerzo
dr. Matjaž Mulej: Družbena odgovornost politikov
 

 

 

 

Slovensko društvo za odnose z javnostmi (PRSS - Public Relations Society of Slovenia) >>

Sodelujte v raziskavi Profil družbene odgovornosti v slovenskih organizacijah (31.7.2011)
V Sekciji za spodbujanje družbene odgovornosti PRSS želimo skupaj z raziskovalnim partnerjem, podjetjem Interstat, raziskati nivo razumevanja družbene odgovornosti v slovenskih organizacijah. Gre za prvo tovrstno raziskavo pri nas, ki se bo izvajala predvidoma na letni ravni, in bo pokazala trende na področju razumevanja družbene odgovornosti.
Gl. tudi:

Stran projekta: Raziskava - razumevanje družbene odgovornosti

Pobuda za partnersko sodelovanje pri izvedbi raziskave: Profil družbene odgovornosti v slovenskih organizacijah (novica z dne 11.4.2011)
 

 

 

 

Fakulteta za management Koper >>

MIC 2011: Managing Sustainability? - 12th Management International Conference (23-26 November 2011, Portorož)

UP Fakulteta za management Koper, v sodelovanju z Euro-Mediteransko Univerzo, organizira mednarodno konferenco Management International Conference 2011 (MIC 2011) z naslovom »Managing Sustainability?«, ki bo potekala od 23. do 26. novembra 2011 v Kongresnem centru Bernardin, Portorož.
 

 

 

 

Časnik Finance/Eko Sklad: Okoljsko srečanje 2011 (Ljubljana, 22.11.2011)

Okoljske nagrade - Rok za prijavo na razpis je 14.10.2011.

 

 

 

 

ZSU – Združenje slovenskih ustanov - fundacij >
SFD Slovenski forum donatorjev

Gl. tudi:

Studio 12's Videos tagged with "slovenski forum donatorjev" at Vimeo, npr. Slovenski forum donatorjev – okrogla miza

E-Revija ZSU (iz Uvodnika, 31.7.2011): ... Prvi Slovenski forum donatorjev – SFD (prva konferenca z mednarodno udeležbo) z naslovom Krepitev trialoga: učinki družbeno odgovornih aktivnosti gospodarstva na nevladni sektor se načrtuje 27. oktobra 2011 v Ljubljani (dvorana TR3 na Trgu republike) v organizaciji Združenja slovenskih ustanov (nosilca projekta) ter partnerjev Centra nevladnih organizacij – CNVOS, Zveze društvenih organizacij – ZDOS, Mreže zasebnih zavodov – SKUP in Inštituta za razvoj družbene odgovornosti – IRDO. ...

 

 

 

 

GZS Gospodarska zbornica Slovenije >

OZ Posavje >
Sekcija za kakovost in ekologijo >
Aktualno >
13. dan kakovosti Posavja - Družbena odgovornost (04.10.2011) - v sredo, 26.10.2011, s pričetkom ob 9. uri, v Kulturnem domu Krško
 

 

 

 

GZS >>

Najava posveta: Novi načini vodenja in družbena odgovornost v času gospodarske krize: iluzija ali nujnost? - Primeri dobrih praks nemških podjetnikov

Posvet bo v petek, 14. 10. 2011, ob 12. uri na GZS.
V Zbiljah pri Medvodah bodo naslednji dan, 15. oktobra slavnostno odprli varstveno delovni center za osebe z motnjo v duševnem razvoju. Objekt v vrednosti več kot 1 milijon € je za Skupnost Barka brezplačno zgradilo nemško podjetje Baufritz v sodelovanju s partnerji.

Gl. tudi:

Mladina: »Ključni razlog za sedanjo krizo je pohlep« (28.10.2011) - Intervju: Helmut Holl, tehnični direktor nemškega podjetja Baufritz, ki se ukvarja z gradnjo ekoloških lesenih hiš in ki je slovenskemu društvu Barka zgradilo in podarilo milijon evrov vredno delavnico na Jeprci pri Medvodah, namenjeno odraslim osebam z motnjami v duševnem razvoju

 

 

 

 

Tiskano Delo (25.7.2011) > Posel & Denar (P&D) > Družbena odgovornost (strani 28-29, 7 člankov)

Tiskano Delo (22.12.2008) > Delo FT > FT tema: Družbena odgovornost (str. 23-32)

Gl. tudi:

Tiskano Delo (24.12.2007) > Delo FT > FT tema: Družbena odgovornost (str. 17-26)

Tiskano Delo (24.7.2006) > Delo FT > FT tema: Družbena odgovornost (str. 16-23)

 

 

 

 

Finance >>
Objavljen je razpis za državno priznanje za poslovno odličnost (7.3.2011)
Zasebna podjetja in ustanove javnega sektorja lahko od petka, 4. marca, kandidirajo za priznanje RS za poslovno odličnost 2011 (PRSPO). Vlada ga podeljuje že trinajstič, prijave pa do 24. maja zbira Urad RS za meroslovje. Letos so poenostavili zahteve pri pripravi prijave in vpeljali posodobljen evropski model odličnosti EFQM 2010.
Nastal je kot odziv na svetovno finančno in gospodarsko krizo in v primerjavi s predhodnim modelom iz leta 2003 bolj poudarja etiko, pošteno poslovanje, integriteto in prevzemanje odgovornosti voditeljev za trajno prihodnost podjetja. Uspešna mala in srednja podjetja vlada k širjenju poslovne odličnosti in kandidiranju za PRSPO spodbuja po treh poteh. Z brezplačno prijavo, brezplačnimi delavnicami o ocenjevanju poslovne odličnosti ter z individualnimi predstavitvami novega evropskega modela odličnosti EFQM 2010.
 

 

 

 

Predsednik Republike Slovenije > npr.
Medijsko središče >> npr.
Predsednik na konferenci o korporativni družbeni odgovornosti in filantropiji (16.5.2011)
Predsednik republike dr. Danilo Türk se je udeležil Konference o korporativni družbeni odgovornosti in filantropiji za Vzhodno Evropo, ki je potekala s podporo ameriške organizacije Clinton Global Initiative ter v sodelovanju s francosko ustanovo Forum d'Actions Modernités. … (Konferenca o korporativni družbeni odgovornosti in filantropiji (16.5.2011, Bled, Vila Bled Hotel (Koncertna dvorana))

Gl. tudi:
Viva: Konferenca o korporativni družbeni odgovornosti in filantropiji za Vzhodno Evropo (18.5.2011)

 

 

 

Ekvilib Inštitut (Ljubljana; Direktor: Aleš Kranjc Kušlan) >
Družbena odgovornost >
Mednarodna konferenca Trendi na področju družbene odgovornosti (gradiva oz. prezentacije so prosto dostopna) >

5. mednarodna konferenca: Poti družbene odgovornosti: Dileme teorije in prakse (eko Park Hotel Bohinj, 12. in 13. maja 2011). - in letna konferenca imetnikov certifikata Družini prijazno podjetje

 

Gl. tudi novico:

Dnevnik: Nastala Mreža za družbeno odgovornost Slovenije (13.5.2011) - … Na konferenci so naredili še ne pomemben korak, saj so ustanovili Mrežo za družbeno odgovornost Slovenije, v katero se je vključilo 19 podjetij. Delovanje Mreže za družbeno odgovornost Slovenije bo temeljilo na informiranju in osveščanju podjetij, organizacij in širše javnosti o pomenu vključevanja družbeno odgovornih strategij v delovanje podjetij, o pozitivnih vplivih vključevanja in o dobrih praksah družbeno odgovornega delovanja. Želja ustanoviteljev mreže je, da slednja postane osrednje stičišče podjetij in organizacij za izmenjavo znanj, idej, dobrih praks in informacij na temo družbene odgovornosti.

 

Prejšnje konference:

4. mednarodna konferenca Trendi na področju družbene odgovornosti - DOP in spremembe v gospodarstvu (12.2.2010, Bohinj Park Hotel, Bohinjska Bistrica).
Ekvilib Inštitut v sodelovanju z neodvisno strokovnjakinjo Barbaro Žaucer, ter ostalimi strokovnjaki, že tradicionalno organizira mednarodno konferenco Trendi na področju družbene odgovornosti podjetij, ki postaja vedno aktualnejša tema upravljanja družb in odnosov med deležniki.

Mednarodna konferenca 2008 (izvedena v okviru projekta Šola DOP)
Mednarodna konferenca 2007 (izvedena v okviru projekta Družbena odgovornost-priložnost za mala in srednje velika podjetja)
Mednarodna konferenca 2006 (izvedena v okviru projekta Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje)

 

 

 

 

Štajerska gospodarska zbornica >>

Javna razprava "Zmanjševanje stroškov s pomočjo družbene odgovornosti" (v sredo 11. maja 2011 ob 14. uri v prostorih Štajerske gospodarske zbornice v Mariboru)

 

 

 

 

Univerza v Mariboru >>
Fakulteta za organizacijske vede (FOV) >> npr.
Konferenca >>
30. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti: Organizacija prihodnosti (23.-25.3.2011, Portorož)
Na temo družbene odgovornosti in socialnega podjetništva je bilo kar nekaj prispevkov:
Vloga družbeno odgovornega upravljanja pri poslovanju podjetij v prihodnje (Polona Pašić, Borut Bratina)
Družbena odgovornost kot načelo organizacije prihodnosti (Vasja Simić)
Innovation Strategies and Corporate Social Responsibility - The Quest for Competitive Advantage (Rozana Veselica, Vesna Dragaš, Mirjana Dragaš)
Ustanavljanje in zagon proizvodnega socialnega podjetja (Stojan Zagorc)
Social Entrepreneurship and Introduction of ReUse Centers in Slovenia (Katja Zajko)
 

 

 

 

 

DMS Društvo za marketing Slovenije >
6. mesečno srečanje DMS v Mariboru (15.3.2011 ob 16.00; Kibla, Maribor), z naslovom: Družbena odgovornost – edina možna smer človeštva ali marketinško orodje?
Več o srečanju

 

 

 

 

ICPE International Center for Promotion of Enterprises (Ljubljana) - Mednarodni center za pospeševanje podjetništva >
News >
Vabilo na okroglo mizo, tema: Družbena odgovornost – alternativna ekonomska pot (2.3.2011, ICPE Ljubljana)

Gl. tudi Dnevnik: Zavod Ypsilon, IRDO in ICPE o družbeni odgovornosti: „Navijajmo za naša dobra podjetja kot za športnike!“ (2.3.2011) - Okrogla miza: Družbena odgovornost kot alternativna ekonomska pot
 

 

 

 

RTV Slovenija >>

Omizje >>
Socialno podjetništvo – družbena odgovornost (16.2.2011)
 

 

 

 

Mreža Global Compact Slovenija = Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj = UN Global Compact Slovenia >

Novice >
UNGC Slovenija s projektom Ethos za dolgoročno bolj konkurenčno gospodarstvo (Ljubljana, 20. januar 2011)

UNGC Slovenija je danes na konferenci z naslovom »Poštenost: vir dolgoročne konkurenčnosti gospodarstva«, predstavila prvi izdelek projekta Ethos. ...

Projekt Ethos traja že nekaj mesecev, UNGC Slovenija ga izvaja v skladu z desetim načelom UN Global Compact (načelo govori o preprečevanju korupcije kot o vzvodu za trajnostni razvoj). Namen projekta je v slovenskem prostoru vzpostaviti mehanizme, znanja in procese, s pomočjo katerih bi lahko gospodarstvo proaktivno in na lastno pobudo (torej ne samo pod pritiskom represivnih organov) preprečevalo korupcijo in povečevalo skladnost poslovanja z etičnimi in zakonodajnimi normami. S tem bi dolgoročno zmanjševalo tveganja in povečevalo zdravo konkurenčnost – posameznih podjetij in gospodarskega okolja kot celote. ...

Projekt Ethos je zastavljen dolgoročno, naslednje naloge delovne skupine bodo razvoj postopka in mehanizmov certificiranja podjetij na področju skladnosti poslovanja, spodbujanje uveljavljanja paktov integritete v konkretnih javnih naročilih ter po potrebi tudi sprememba zakonodajnega okvira na tem področju ...

V projektu Ethos sodeluje (s članstvom v delovni skupini ter kot gostitelj konference) družba Siemens ... :

Osnutek Deklaracije o poštenem poslovanju (.pdf, 2 strani)
Prezentacija Birgit Forstnig-Errath, Siemens AG (.pdf, 22 strani)

 

 

 

 

V začetku leta 2011 ne prezrite naslednjih aktivnosti Ekvilib Inštituta:
Slovenska mreža za družbeno odgovornost: Ekvilib Inštitut aktivno deluje v smeri ustanovitve slovenske mreže za družbeno odgovornost. Aktivnosti potekajo v sodelovanju s partnersko organizacijo - evropsko mrežo za družbeno odgovornost podjetij CSR Europe. Če želite izvedeti več o možnostih aktivne vključitve v pripravljalne aktivnosti za ustanovitev slovenske mreže, se obrnite na Aleš Kranjc Kušlana, e-pošta: akk@ekvilib.org

Iz Ekvilibovih e-novic (2.3.2011): Prvo srečanje iniciativne skupine za Mrežo za družbeno odgovornost Slovenije:
Sredi preteklega meseca (16. februarja) se je v prostorih GZS Ljubljana prvič sestala iniciativna skupina za Mrežo za družbeno odgovornost Slovenije. Iniciativni skupini se je pridružilo kar 13 slovenskih podjetij iz različnih panog, tako da so bili dobro zastopani interesi, izhodišča in vidiki raznolikih gospodarskih subjektov.
Skupina je razpravljala o poslanstvu in viziji mreže, njeni organiziranosti, dejavnostih, uradnemu imenu ter načinu financiranja predvidenih aktivnosti. Določili so tudi časovnico ustanovitve mreže in pa prve potrebne aktivnosti.
Delavnica ISO 26000: ISO je 1. novembra objavil standard ISO 26000 - smernice o družbeni odgovornosti, za vse tipe organizacij, ne glede na njihovo velikost ali lokacijo. ISO 26000 je prostovoljni standard, ki se ne sme uporabljati za certificiranje.! Ekvilib Inštitut bo v februarju / marcu prihodnjega leta organiziral praktično delavnico za podjetja, ki bi želela izvedeti več o standardu in ga implementirati v njihovo poslovanje. Za več informacij nam pišite na dom@ekvilib.org
Objava javnega poziva za pridobitev Certifikata družini prijazno podjetje, generacija 2011: naslednji javni poziv za pridobitev Certifikata družini prijazno podjetje bo predvidoma objavljen januarja prihodnje leto. Vsa zainteresirana podjetja in organizacije se za dodatne informacije lahko obrnejo na certifikat@ekvilib.org
 

 

 

 

Izšla je knjiga na zgoščenki: Eseji o družbeni odgovornosti (.pdf, 2 strani; Brošura)

Izdal: IRDO in soizdajatelja ECPD (Mednarodni inštitut za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije, Ljubljana) in Zavod Ypsilon

 

 

 

 

Razpis za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost – HORUS 2010 (Maribor, 5. maj 2010)
Z razpisom HORUS 2010, ki poteka do 15. septembra, želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite pristope podjetij k družbeni odgovornosti.

Nagrada se podeljuje v treh kategorijah: mala, srednje velika in velika podjetja.

23.11.2010 – predstavitev finalistov in podelitev nagrad (kino Šiška)

Nagrada HORUS bo letos podeljena drugič.
Podporni partnerji projekta so Združenje Manager, Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj, Štajerska gospodarska zbornica, časopis Dnevnik, revija Kapital, Združenje delodajalcev Slovenije, Ameriška gospodarska zbornica, Slovensko združenje managerk in managerjev nevladnih organizacij, Društvo za marketing Slovenije, Slovenska fundacija za poslovno odličnost. Nagrado podpira tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

 

 

 

 

 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (Portorož) >>
2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Management, izobraževanje in turizem: družbena odgovornost za trajnostni razvoj (21. - 22. oktober 2010, Hoteli Lifeclass - kongresni center Portus v hotelu Slovenija)
 

 

 

 

SKOJ Slovenska konferenca o odnosih z javnostmi

14. SKOJ v znamenju učinkovitosti, etične in finančne odgovornosti v odnosih z javnostmi (od 20. do 22. oktobra 2010, Podčetrtek)

12. SKOJ bo potekal od 22. do 24. oktobra 2008 v hotelu Sotelia v Termah Olimia. Naslovna tema: Odgovornost v komuniciranju

 

 

 

 

 

Prosperia, d.o.o., celostno organizira dogodke, strateško svetuje in izvaja mediacijo. (Direktorica: Mojca Černelč Koprivnikar) >
Dogodki >
Inovacija energetike, Poslovno-trajnostni preboj (12.10.2010, Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju)
Cilj strateškega srečanja: Spodbujali bomo dialog o novih pristopih vodenja, ki vključujejo inovacije, konkuriranje oz. sodelovanje ter družbeno odgovorno ravnanje.
Spremljevalni dogodek: Priznanje »Odjemalcu prijazen dobavitelj energije 2010«
Prvo srečanje: Inovacija energetike 09 (27.10.2009, Kongresni center Brdo)

 

 

 

 

ZOJ Zbornica za odnose z javnostmi in Trgovinska zbornica Slovenije - Sekcija za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

organizirata med drugim:

3. forum z okroglo mizo: »Odgovornost do narave in družbe« - O integraciji družbene odgovornosti v podjetja in pomenu sodelovanja z nevladnimi organizacijami (15.6.2010)

 

 

 

 

Regionalno središče NVO Obalno - kraške regije (Koper) >
O projektu >
Povežimo Ideje! NVO in družbena odgovornost podjetij - Kampanja je namenjena osveščanju in obveščanju podjetij in nevladnih organizacij o pomenu odgovornosti podjetij do družbe in posledično do NVO.
Gl. tudi novici:
Družbena odgovornost naj postane življenjski slog podjetja in posameznika! (8.4.2010)
Okrogla miza Povežimo ideje! (7.4.2010)

 

 

 

 

Predsednik Vlade Republike Slovenije >>
Premier Pahor na konferenci z naslovom Dolgoročna vizija trajnostnega razvoja Slovenije (19.3.2010)

Gl. tudi:

Državni zbor >> Predsednik Državnega zbora dr. Gantar nagovori udeležence javne strokovne konference "Dolgoročna vizija trajnostnega razvoja Slovenije" (19.3.2010)

IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti: Pobuda za Nacionalno strategijo razvoja družbene odgovornosti (Word doc.; Predstavljena na konferenci; Gl. tudi prispevek dr. Matjaža Muleja)

 

 

 

 

Društvo za marketing Slovenije - Študentska sekcija >>

2. Marketinška elipsa z naslovom Družbena odgovornost podjetij (10.3.2010; Plava dvorana, Ekonomska fakulteta)

 

 

 

 

 

Mednarodna konferenca Družbena odgovornost podjetij – vpetost v lokalno okolje (program na spletni strani europe4citizens – Town Twinning – Občina Škofja Loka)

Gl. tudi:

članek v Dnevniku: Brez družbene odgovornosti gremo v samomor (29.8.2009) - Tako je prepričan prof. ddr. Matjaž Mulej, ki je bil med govorci na konferenci

 

 

 

 

Horus - Slovenska nagrada za družbeno odgovornost

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS - Slovensko društvo za odnose z javnostmi sta 25.3.2009 v partnerskem sodelovanju z revijo Kapital objavila razpis za pilotno podelitev Slovenske nagrade za družbeno odgovornost - Horus.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki izvajajo aktivnosti in projekte družbene odgovornosti, s katerimi nadgrajujejo minimalne, z zakonom določene standarde poslovanja.

Nagrada bo letos prvič in pilotno podeljena 3. junija 2009, v okviru konference »Družbena odgovornost in izzivi časa 2009«, katere častni pokrovitelj je predsednik države, dr. Danilo Türk.
Prejelo jo bo po eno podjetje v kategoriji malih, srednje velikih in velikih podjetij.

 

 

 

 

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor >>
Dogodki ob 50 letnici EPF >>
Globalna finančna kriza ter trajnostni razvoj - Posvetovanje EPF s sodelovanjem Zveze ekonomistov Slovenije (27.5.2009)

 

 

 

 

GZS Gospodarska zbornica Slovenije >>

 Okrogla miza "Družbena odgovornost podjetij v obdobju krize" (16.4.2009 v prostorih GZS)

 

 

 

 

SOF Slovenski oglaševalski festival >
18. SOF (25.-27.3.2009, Portorož)
Kongresni del festivala bo posvečen trem temam, ki so del vsakdanjika vseh, ki se kakorkoli ukvarjajo s komuniciranjem – videzu, trajnostnemu razvoju in etiki.
 

 

 

 

GV Založba >

Dogodki >

Postanite družbeno odgovorno podjetje (seminar, 5.3.2009, Zavarovalnica Maribor, Ljubljana)

 

 

 

 

Enajsta akademija (Programski vodja: Dušan Macura) >
Šola DOG (Šola družbeno odgovornega poslovodenja)
Gl. tudi novico na:
ALETHEIA (Barbara Zajc): Šola družbeno odgovornega poslovodenja - Šola DOG (6.11.2008)
 

 

 

 

RTV Slovenija >> Polnočni klub

Petek, 5.12.2008, ob 23.00

"Družbena odgovornost podjetij"

 

 

 

 

LSPR London School of Public Relations = Londonska šola za odnose z javnostmi >
Konferenca DOP 2008 - Mednarodna konferenca o družbeni odgovornosti podjetij: Trendi na področju družbene odgovornosti 2008 (27.11.2008, Grand hotel Union, v Ljubljani)
V partnerstvu z Barbaro Žaucer, Zavodom Ekvilib in Uradom RS za enake možnosti
Osrednja tema konference bo izobraževanje na področju družbene odgovornosti. Na dogodku bodo predstavljeni mednarodni programi na področju družbene odgovornosti ter novost v Sloveniji, Šola družbene odgovornosti podjetij (Šola DOP/CSR School; Tudi na straneh SPEM).
 

 

 

 

Poslovna konferenca Portorož >
10. Poslovna konferenca Portorož: Ali si globalna finančna kriza in eko strategija podjetij nasprotujeta ali se dopolnjujeta Kako pomembni sta v resnici? (20. in 21.11.2008, Grand hotel Bernardin, Portorož, Slovenija)
 

 

 

 

Mreža Global Compact Slovenija = Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj = UN Global Compact Slovenia >
Dogodki >

Britanska kraljica Elizabeta II. na konferenci Slovenskega društva Združenih narodov za trajnostni razvoj (22.10.2008)

 

 

 

 

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine >
Sekcije > Sekcija za ravnanje s človeškimi viri > Dan ravnanja s človeškimi viri > Kronologija >
2008: Družbena odgovornost v luči medgeneracijskih izzivov (Otočec, 22.10.2008; Dostopne so tudi prezentacije)
 

 

 

 

CPU Center za poslovno usposabljanje pri GZS >>

 Konferenca o družbeni odgovornosti podjetij in sodelovanju z nevladnim sektorjem (26.9.2008)

 

 

 

 

SIQ Slovenski institut za kakovost in meroslovje >>
Srečanje partnerjev SIQ 2008 (Novo mesto, četrtek, 18.9.2008) - Tema: družbena odgovornost
 

 

 

 

Mreža Global Compact Slovenija = Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj = UN Global Compact Slovenia >
Dogodki >

Vključevanje zaposlenih in upravljanje sprememb pri doseganju trajnostnega razvoja podjetja (Bled, četrtek, 18.9.2008)
 

 

 

 

ZDS Združenje delodajalcev Slovenije >??>

DOP iniciativa za družbeno odgovornost podjetij (?? 2008-2009)

 

 

 

 

Energetika.NET >
Storitve >
En.seminar >
KoMar 008 – En.seminar za uspešno okoljsko KOmuniciranje in MARketing (Hotel Mons, Ljubljana, 18. junij 2008)
Zeleni marketing - delovanje ali le komuniciranje?
Se okoljska in družbeno odgovorna komunikacija splača?
Splet kot okoljsko komunikacijsko orodje

 

 

 

 

Zares >>

Danes v Mariboru: Zaresov forum o socialnem podjetništvu in družbeni odgovornosti podjetij (28.5.2008)

 

 

 

 

Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije (ZKPS) >

Mednarodni simpozij UNIAPAC o družbeni odgovornosti

9.5.2008, Hotel Union, Ljubljana

Referati (.pdf) s simpozija:

g. Pierre Lecocq, predsednik UNIAPAC EU: Deklaracija o družbeni odgovornosti podjetij (.pdf, 1 stran; Press Release), Predstavitev knjige (.pdf, 11 str.; Družina) »Dobiček in vrednote - Krščansko gledanje na družbeno odgovornost podjetij - Oblika vodenja za trajno podjetništvo«
g. Lojze Peterle, Evropski parlament: Družbena odgovornost in evropska družba
prof.dr. Janez Juhant, Teološka fakulteta, Ljubljana: Kristjan in ekonomija
prof. ddr. Matjaž Mulej Anita Hrast, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Maribor: Stanje zavesti družbene odgovornosti v Sloveniji – pregled projektov in vključenih podjetij
prof.dr. Aleksandra Bašić-Hrvatin, Fakulteta za družbene vede, LJ: Vloga medijev pri razvoju družbene odgovornosti v Sloveniji
g. Filip Remškar, Smart Com d.o.o. Ljubljana: Družbena odgovornost in poslovna etika
g. Aleš Kranjc Kušlan, Zavod Ekvilib, Ljubljana: Certifikat 'Družini prijazno podjetje' – Primer udejanjanja družbene odgovornosti

 

 

 

 

Certifikat Družini prijazno podjetje >

Javni poziv za vključitev v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje v letu 2008

Podjetja/organizacije se lahko vključijo v postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje od 15. februarja 2008 dalje. Poziv je odprte narave in se za leto 2008 zaključi 31.10.2008.

 

 

 

 

Samostojna spletna stran:

Mreža Global Compact Slovenija = Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj = UN Global Compact Slovenia

 

 

 

 

IEDC International Executive Development Center – Bled School of Management – Poslovna šola Bled > Novice >

Slovensko društvo ZN za trajnostni razvoj: predstavniki podjetij, vladnih in nevladnih organizacij sklenili dogovor o sodelovanju (Bled, 14.1.2008)
Gl. tudi npr.: SiOL >> Srečanje slovenske veje organizacije UN Global Compact (16.1.2008)

 

 

 

 

EURAM European Academy of Management > EURAM History >
8th Annual Conference: "Managing Diversity: European Destiny and Hope" (14-15 May 2008, Ljubljana University & IEDC Bled School of Management, Slovenia; Chair: Milenko Gudic)

 

 

 

 

eim, Center razvoja človeških virov (Maribor) >>

Spletna stran projekta Družbena odgovornost podjetij - Priložnost za mala in srednje velika podjetja - družbeno odgovorno podjetništvo

Gl. tudi strani Štajerske gospodarske zbornice

 

 

 

 

Mednarodna konferenca Podnebne spremembe: priložnost za razvoj (16.11.2007, Brdo pri Kranju) v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor ter Veleposlaništva Združenega kraljestva.

 

 

 

 

Slovensko združenje za kakovost organizira 8. in 9.11.2007 v Portorožu 16. letno konferenco z naslovom

Kakovost: inovativnost in odgovornost

Nekateri referati:
Nikola Šopar: Odgovorno vodenje kot neizogibni del poslovne odličnosti in družbene odgovornosti sodobnega podjetja
Dolores Modic: Prek kakovosti do družbene odgovornosti in preseganja zakonske regulative?
Štefka Korade Purg: Inovativnost in odgovornost kot del sistema javnih uslužbencev

 

 

 

 

Mednarodna konferenca o družbeni odgovornosti podjetij (DOP): Trendi na področju družbene odgovornosti podjetij 2007 (23.10.2007, GZS, Ljubljana)

 

 

 

 

Okoljska odgovornost: trendi, izzivi in rešitve    =    BledCom Environmental Conference - "Environmental Citizenship through Communication: Trends, Challenges and Solutions"

Konferenca v sklopu Mednarodnega simpozija BledCom (Bled, 6. do 8.7.2007)

 

 

 

 

Slovensko združenje ZN za trajnostni razvoj (prvo srečanje: 7.6.2007) - Mreža Global Compact Slovenija

IEDC-Poslovna šola Bled si prizadeva za razvoj družbeno odgovornih voditeljev, ki poleg poslovne uspešnosti svojih organizacij spodbujajo tudi uravnotežen razvoj celotne družbe. Zato se je odločila dati zagon ustanavljanju slovenskega dela največje mednarodne mreže za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj, UN Global Compact.

 

 

 

 


Marketing z razlogom - Konferenca o partnerstvu podjetij in nevladnih organizacij (18.4.2007, Ljubljana)
Prva konferenca o marketingu z razlogom je namenjena predstavnikom odnosov z javnostmi in praktikom marketinga, ki želijo slediti svetovnim smernicam razvoja stroke.
Sodelovanje podjetij z nevladnimi organizacijami je vedno bolj vroča poslovna tema zaradi izjemnega potenciala na področju odnosov z javnostmi in marketinga. Konferenca Marketing z razlogom prinaša polno bero predavanj strokovnjakov ter navdihujočih primerov dobrih praks iz Slovenije in tujine. Namen konference je okrepiti sodelovanje med organizacijami civilne družbe in podjetji za vzajemno uresničitev poslanstva in vizij tako gospodarstva kot civilne družbe.
Konferenco organizira Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v sodelovanju z revijo MM. Program Dobra družba financira Trust for civil society in CEE.
Na predvečer konference bo v torek, 17. aprila 2007, ob 18. uri, v Klubu Atrium Hotela Mons, v Ljubljani potekala podelitev nagrad zmagovalcem natečaja Navdihujočih 5. Na družabnem dogodku bodo podeljene nagrade najbolj navdihujočim projektom nevladnih organizacij in primerom dobrega sodelovanja organizacij s podjetji. Osrednja govorca dogodka bosta Milan Kučan, bivši predsednik Republike Slovenije, in Barbara Bulc, vodja predstavništva organizacije The Global Business Coalition on HIV/AIDS v Ženevi.
 

 


 

Prezentacije s konference "Upravljanje družbene odgovornosti podjetij" (15.2.2007, Ljubljana): 

     Managerski vidik družbene odgovornosti, Avšič Mojca (ppt)

     Komuniciranje o družbeni odgovornosti: Začeti na koncu ali že prej?, Drevenšek Mojca (ppt)

     Varstvo okolja ter varno in zdravo delo, Fece Vilma (ppt)

     Pričakovanja portošnikov o družbeni odgovornosti, Golob Urška (pdf)

     Družbena odgovornost - priložnost za slovenska podjetja, Gorjanc Maja (ppt)

     Družbena odgovornost kot del poslovne strategije podjetja, Gregorič Aleksandra (ppt)

     Managerji - dovolj celoviti ali družbeno neodgovorni?, Mulej Matjaž, Anita Hrast (ppt)

     Družbena odgovornost v odnosu do zaposlenih, Sedovnik Milena (ppt)

     Družbena odgovornost v številkah in poročilih, Vezjak Blanka (ppt)

     Družbeno odgovorno investiranje, Valentinčič Aljoša (pdf)

 

 

 

 

Kratek pregled preteklih dogodkov s področja družbene odgovornosti podjetij (DOP) v Sloveniji (na spletnih straneh Štajerske gospodarske zbornice)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodejni izbor novic/prispevkov iz nekaterih RSS virov:

 

 

RSS viri, ki jih feed.informer pregleduje, so:

 

 

http://www.dnevnik.si/rss/poslovni/zaposl

 

http://feeds.feedburner.com/RevijaEol

 

http://www.csr-company.com/adria/blog/feed

 

RSS vir za Google Opozorilo (Google Alert): "družbena odgovornost" OR "družbeno odgovorno"

 

 

 

 


Na vrh strani

Predstavitev spletne strani in avtorja

About this site and its author (predstavitev v angleščini)

 

Kontakt (e-mail)


View My Stats